Program merytoryczny

Program Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej obejmuje zagadnienia związane m.in. ze sprawdzonymi metodami kontroli i nadzoru nad kluczowymi obszarami IT, zaczynając od infrastruktury i eksploatacji usług ICT, poprzez zwinne prowadzenie projektów, a kończąc na strategii oraz modelowaniu procesów i architektury teleinformatycznej.

 1. Omówienie idei Government Digital Service (GDS) w myśli hasła "Government is changing" 
 2. Chmura Rządowa i WIP - cele, możliwości i wyzwania dla całej administracji
 3. Efektywna współpraca pomiędzy IT a DEPARTAMENTAMI MERYTORYCZNYMI w instytucjach publicznych. Zwrócenie uwagi na zakres działań działów i departamentów odpowiedzialnych za tzw. e-administrację i e-usługi.
 4. JPK - wyzwania społeczne i gospodarcze z perspektywy informatyzacji Kraju
 5. System informacyjny instytucji publicznych i technik oraz narzędzi wytwarzania produktów analitycznych jako efekt prac IT
 6. RODO - zarządzanie ochroną danych osobowych w sektorze publicznym.
 7. Budowa „pomostów” współpracy pomiędzy IT a Kierownictwem instytucji publicznych jako punkt wyjścia do realizacji efektywnej strategii IT  wspierającej działalność merytoryczną instytucji
 8. Środki Unijne i krajowe na realizację projektów IT. Bieżąca analiza i ocena możliwości. 
 9. Analiza zagadnień związanych z uwierzytelnianiem, identyfikacją oraz podpisem elektronicznym w procesie projektowania systemów IT z perspektywy nowego  rozporządzenia unijnego eIDAS ale też pozostałych wytycznych UE
 10. Nadzór IT (IT Governance):
  1. Strategia IT jako punkt wyjścia do IT Governance
  2. Efektywne zarządzanie z andzorem funkcjonowania działów IT wg COBIT
  3. Kluczowe oszary kontroli i audytu procesów teleinformatycznych wg wymogów ISACA
 11. Architektura korporacyjna urzędów i instytucji publicznych w praktyce:
  1. Architektura korporacyjna - przegląd najważniejszych praktycznych zagadnień
  2. Zarządzanie architekturą korporacyjną w pigułce wg najpopularniejszych metodyk
  3. Praktyczne spojrzenie na pryncypia zawarte w nowej odsłonie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wydanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 12. Zarządzanie Usługami IT w instytucjach publicznych:
  1. Zarządzanie usługami w chmurze
  2. Zwinne zarządzanie w IT (Lean IT)
  3. Współpraca zespołów developerskich i utrzymaniowych kluczem do udanych projektów IT
 13. Zarządzanie kosztami IT w instytucjach publicznych:
  1. Typowe modele zarządzania kosztami IT - księgowy, TCO, ABC
  2. Efektywne zarządzanie kosztami IT, w tym kosztami ukrytymi
  3. Zarządzanie kosztami IT a zarządzanie projektami
 14. Techniki i narzędzia wytwarzania produktów analitycznych oraz IT w instytucjach publicznych:
  1. Zarządzanie wymaganiami - wymagania w systemach oprogramowania
  2. Optymalizacja procesów biznesowych BPM
  3. Testowanie systemów oprogramowania
 15. Nowoczesne zarządzanie projektami w instytucjach publicznych:
  1. Praktyczne i sprawdzone zagadnienia zarządzania projektami wg metodologii: PRINCE2, MSP i PMI
  2. Agile Project Management - nowe podejście do inicjatyw teleinformatycznych
  3. Umiejętności miękkie w zarządzaniu przedsięwzięciami IT
 16. Kluczowe elementy zgodności IT z obowiązującym prawem w instytucjach publicznych.
 17. Zamówienia Publiczne w IT – sprawdzone rozwiązania z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz najnowszego narzędzia UZP: e-Katalogu Usług.
 18. Nowoczesne i bezawaryjne rozwiązania ICT podstawą sprawnej administracji publicznej.
 19. Warsztaty i symulacje zarządzania IT:
  1. Obszar zarządzania usługami IT
  2. Obszar zarządzania projektami
  3. Obszar strategii IT i IT governance
  4. Obszar zarządzania architekturą

Program Akademii obejmuje łącznie 45 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, warsztaty i ćwiczenia).

Udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY w ramach misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska.

Regulamin uczestnictwa znajduje się tutaj

Zapraszamy ! Zapisz się już dziś

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492