RODO

Fundacja IT Leader Club Polska

klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zostały wprowadzone nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanujemy Twoje prawo do prywatności oraz staramy się w najlepszy z możliwych sposobów zabezpieczyć dane, które nam przekazałeś. W związku z tym, chcielibyśmy przekazać Ci szereg informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fundacja IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87 (nr KRS: 0000396492).

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Adres e-mail: biuro@akademiait.edu.pl

Adres korespondencyjny: Fundacja IT Leader Club Polska

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

 1. Skąd mamy Twoje dane ?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji. Wypełniłeś jeden z formularzy rejestracyjnych na stronie itleader.org.pl lub akademiait.edu.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz np. poprzez formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celach analitycznych (tj. lepszego doboru usług do potrzeb uczestników Akademii Zarządzania IT, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o uczestnikach Akademii Zarządzania IT oraz analizy finansowej Fundacji IT Leader Club Polska), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu badania satysfakcji uczestników Akademii Zarządzania IT, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia uczestników z naszych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych zaufanych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych zaufanych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 1.  Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane ?
 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Komu ujawniamy Twoje dane ?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym zaufanym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Listę naszych zaufanych partnerów znajdziesz pod tym linkiem:

http://www.itleader.org.pl/o-fundacji/lista-partnerow-spolecznych.html#wspolpraca

Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe .

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Jakie uprawnienia Ci przysługują ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO.

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Czy podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza strona internetowa jest również formą realizacji przez Fundację IT Leader Club Polska z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 RODO.

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492