Rada Programowa

Powołanie Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej ma na celu stworzenie unikalnej i prestiżowej platformy wymiany myśli i opinii osób mających znaczący wpływ na kierunki rozwoju sektora publicznego w Polsce. Do udziału w Radzie zaproszono przedstawicieli instytucji publicznych, jak również uznanych i doświadczonych Managerów IT spoza administracji celem przekazywania bogatej wiedzy, opartej na doświadczeniu w obszarze zarządzania IT, obecnym i przyszłym Liderom z instytucji publicznych odpowiedzialnym za IT w naszym kraju.

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492