O Akademii

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła - Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

IV edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej będzie organizowana pod hasłem:
 

„Government Digital Service (GDS): krytyczne elementy cyfrowej transformacji IT administracji publicznej w Polsce" 

Celem Akademii jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE.

Ten roczny cykl ok. 10 nieodpłatnych zjazdów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej obejmuje:
 • Min. 45 godzin profesjonalnych prelekcji, wykładów oraz praktycznych warsztatów z zarządzania IT. Są to komfortowe zjazdy z pełną obsługą ceteringową.
 • Dostęp do materiałów merytorycznych po każdym ze zjazdów (prezentacje, raporty, publikacje, broszury).
 • Dostęp do zamkniętego forum Liderów IT z Administracji Publicznej oraz Klubu IT Leader Club Polska.
 • Adres mailowy w domenie Akademii dla każdego słuchacza i absolwenta (dla chętnych).
 • Udział w ciekawych warsztatach oraz na Forum Cyfrowej Administracji Publicznej 
 • Bezpłatne spotkania z doświadczonymi ekspertami IT podczas Akademii.
 • Otrzymanie prestiżowego Dyplomu ukończenia Akademii sygnowanego przez Fundację IT Leader Club Polska oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (warunkiem jest udział we wszystkich zjazdach).
 • Otrzymanie profesjonalnego Certyfikatu CPE.
 • Możliwość kontynuacji nauki na dedykowanych studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej.
 • Dostęp on-line do ponad 60 najlepszych publikacji IT w Polsce w czasie trwania Akademii.
 • Zaproszenie na oficjalną Galę przyznania Dyplomów.

Więcej informacji

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492