O Akademii

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej jest organizowana przez Fundację IT Leader Club Polska przy wsparciu Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Rada Programowa Akademii, której przewodniczy prof. nzw. dr hab. inż. Janusza Zawiła - Niedźwiecki, b. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialna jest za program i koncepcję Akademii, której każdorazowo będzie przyświecała główna myśl przewodnia.

VIII edycja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej, której start planowany w marcu 2022 roku, będzie organizowana pod hasłem (podobnie jak rok wcześniej):
 

„Chmurowa i bezpieczna Polska !" 

Celem Akademii, którą ukończyło już ponad 1.200 urzędników IT, jest doskonalenie i kształtowanie nowej jakości Liderów IT w sektorze publicznym poprzez podnoszenie ich cyfrowych kompetencji. Biorąc udział w Akademii uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu IT uwzględniając szkolenie z kompetencji miękkich, a także otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu praktycznych i codziennych problemów jakie występują w ich organizacjach. Ponadto udział w roli Słuchacza jest całkowicie NIEODPŁATNY! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu oraz Certyfikatu CPE.

Ten roczny cykl ok. 10 nieodpłatnych zjazdów Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej obejmuje:
 • Ponad 120 godzin profesjonalnych prelekcji, wykładów oraz praktycznych warsztatów z zarządzania IT. Są to komfortowe zjazdy z pełną obsługą ceteringową. 
 • W razie niemożności realizacji zjazdów stacjonarnych spotykamy się głównie na platformoe ZOOM lub Google Meet
 • Dostęp do materiałów merytorycznych po każdym ze zjazdów (prezentacje, raporty, publikacje, broszury).
 • Dostęp do zamkniętego forum Liderów IT z Administracji Publicznej oraz Klubu IT Leader Club Polska.
 • Adres mailowy w domenie Akademii dla każdego słuchacza i absolwenta (dla chętnych).
 • Udział w ciekawych praktycznych warsztatach IT oraz na Forum Cyfrowej Administracji Publicznej (od 2018 roku)
 • Udział w Forum Cyfrowej Administracji Publicznej (od 2018 roku) - największej imprezy IT w Polsce z Expo.
 • Bezpłatne spotkania z doświadczonymi ekspertami IT podczas Akademii.
 • Otrzymanie prestiżowego Dyplomu ukończenia Akademii sygnowanego przez Fundację IT Leader Club Polska oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (warunkiem jest udział we wszystkich zjazdach).
 • Otrzymanie profesjonalnego Certyfikatu CPE.
 • Możliwość kontynuacji nauki na prestiżowych studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej (tylko dla absolwentów Akademii).
 • Dostęp on-line do ponad 40-60 najlepszych publikacji IT w Polsce w czasie trwania Akademii.
 • Zaproszenie na oficjalną Galę przyznania Dyplomów.

Więcej informacji

 

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492