Idea

Inicjatorem powołania Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej jest Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska - Arkadiusz Lefanowicz, wieloletni praktyk zrównoważonego zarządzania  IT w sektorze publicznym, finansowym oraz telekomunikacyjnym. Niezależny doradca wielu inicjatyw cyfrowych w administracji, bloger tygodnika WPROST.

Liczne głosy środowiska Liderów IT z Administracji Publicznej domagające się powołania inicjatywy, która odpowiadałaby na silną potrzebę niwelowania deficytu wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania IT oraz chęci wyrównywania swoich umiejętności z liderami spoza administracji publicznej stały się podstawą do stworzenia programu edukacyjnego odpowiadającego na tę potrzebę.

Udział w Akademii Liderów Zarządzania IT Administracji Publicznej stwarza Państwu niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania IT. Dodatkowo uczestnictwo jest całkowicie NIEODPŁATNE*! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu.

*Od 2018 roku każdy uczestnik ma do dyspozycji szereg praktycznych warsztatów IT oraz udział w największej branżowej imprezie, Forum Cyfrowej Administracji Publicznej.

 

Zapraszam do udziału !
Arkadiusz Lefanowicz, DBA, LL.M.
Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska (Fundator)
Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Zobacz więcej

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492