Idea

Inicjatorem powołania Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej jest Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska - Arkadiusz Lefanowicz, wieloletni praktyk zrównoważonego zarządzania  IT w sektorze publicznym, finansowym oraz telekomunikacyjnym. Niezależny doradca wielu inicjatyw cyfrowych w administracji, bloger tygodnika WPROST.

Liczne głosy środowiska Liderów IT z Administracji Publicznej domagające się powołania inicjatywy, która odpowiadałaby na silną potrzebę niwelowania deficytu wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania IT oraz chęci wyrównywania swoich umiejętności z liderami spoza administracji publicznej stały się podstawą do stworzenia programu edukacyjnego odpowiadającego na tę potrzebę.

Udział w Akademii Liderów Zarządzania IT Administracji Publicznej stwarza Państwu niepowtarzalną okazję do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania IT. Dodatkowo uczestnictwo jest całkowicie NIEODPŁATNE*! w ramach realizacji misji społecznej Fundacji IT Leader Club Polska i kończy się otrzymaniem prestiżowego Dyplomu.

*Od 2018 roku każdy uczestnik ma do dyspozycji szereg praktycznych warsztatów IT oraz udział w największej branżowej imprezie, Forum Cyfrowej Administracji Publicznej.

 

Zapraszam do udziału !
Arkadiusz Lefanowicz, DBA, MBA, LL.M., MCs
Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska (Fundator)
Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Zobacz więcej

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492