Certyfikacja CCP

Akademia Zarządzania IT Administracji Publicznej od ponad 7 lat kształci wykwalifikowanych Liderów Cyfrowej Transformacji Administracji. Przez mury Akademii przeszło ponad 1.200 absolwentów - urzędników z całej Polski. Od 2019 roku głównym elementem agendy kształcenia - przy Akademii - polskich pracowników sektora publicznego jest cyberbezpieczeństwo.

Wspólnie z partnerami merytorycznymi (tj. F5, Palo Alto Networks) przygotowaliśmy unikalne materiały które w umiejętny i przystępny sposób wprowadzają słuchaczy Akademii w meandry zarządzania ryzykami w obszarze bezpieczeństwa IT. 

Na bazie tych doświadczeń i celów strategicznych Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej uruchomiony został nowy program certyfikacyjny dla wykwalifikowanych kadr administracji publicznej. Jest to również odpowiedź Fundacji celem niezależnego wsparcia wymagań Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 o szczególnych zasadach wynagardzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z dnia 17.12.2022, Poz. 2333). 

Każdy z poziomów certyfikacyjnych pozwoli na legitymowanie osób z posiadania wiedzy z cyberbezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Certyfikat może zostać uznany za równoważny dokument stwierdzający nabyte kompetencje o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 r. (Dz.U. z dnia 20.01.2022, Poz. 131):

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@akademiait.edu.pl


Wzór certyfikatu - przód:

Wzór certyfikatu (suplement dla absolwentów Akademii i PUKA) - tył:

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492