Akademia jako think-tank - konkluzje po IV zjeździe Słuchaczy

~ 01-08-2015

Akademia jako think-tank

Członkowie Rady Programowej zgodnie uznali, że należy wystąpić wobec słuchaczy Akademii z propozycją wykształcenia środowiskowego think-thank’u. Grono słuchaczy Akademii nie jest przecież grupą studencką, a relacja z wykładowcami nie jest zależnością nauczyciel-uczeń. Odwrotnie, każdy ze słuchaczy mógłby być już dziś wykładowcą Akademii, co nota bene może się wydarzyć w kolejnych edycjach. Rada Programowa uważa więc, że stratą publiczną byłoby rozstanie się z gronem obecnych słuchaczy wraz z zakończeniem trwającego cyklu kształcenia. Odwrotnie, kolejne cykle mogą służyć zasileniu zespołu osób, które zechciałyby już dziś utworzyć i rozwijać ideę zespołu eksperckiego zdolnego kreować koncepcje ważne dla rozwoju polskiej informatyzacji, zwłaszcza w kontekście najbliższych wyzwań Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Co Akademia może uzyskać od uczestników?

W działaniach administracji publicznej istotnym problemem jest zarządzanie projektami i programami przez poszczególne jednostki administracji, zapewnienie spójności w ramach portfela danej jednostki, jak i spójności pomiędzy różnymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Osoby zarządzające IT w jednostkach administracji powinny mieć świadomość z jakimi innymi jednostkami będą współpracować (partnersko lub na zasadzie nadrzędności/podległości). Zachodzi potrzeba ujednolicenia narzędzi zarządzania jednostkami na poziomie strategicznym, wprowadzenia ujednoliconych charakterystyk powiązań, zapewnienie wspomnianej spójności działań. Bez tego interoperacyjność wydaje się niemożliwa.

Wszystkie jednostki administracji rządowej i samorządowej muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem. Chociaż obszary ich działalności są różne, to narzędzia stosowane do zarządzania projektami, programami i portfelami powinny być ujednolicone, na tyle aby projekty i programy można było opisywać tak, aby łatwo je wiązać z projektami i programami realizowanymi przez inne jednostki administracji.

Zdefiniowanie takich charakterystyk mogłoby być istotnym dorobkiem Akademii i jej słuchaczy.

Tematy do rozważenia, jakie podsuwają członkowie Rady Programowej?

Prosimy o głosy dyskusyjne, zarówno w sprawie think-tank’u, jak i w kwestiach zagadnień problemowych.

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
Akademia Zarządzania IT w Administracji Publicznej
konkluzje wystąpienia w dniu 19.06.2015

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492