Jak cyfryzacja wpływa na funkcjonowanie administracji publicznej

~ 02-02-2015

Pod koniec ubiegłego roku na zlecenie MAC przeprowadzono piątą edycję badania „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce”. Informacje zebrano z ponad 1600 urzędów administracji samorządowej (urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie) oraz administracji państwowej, w tym rządowej. 

Raport z badania wskazuje, że 75% urzędów wymaga od aplikujących na stanowiska merytoryczne posiadania kompetencji informatycznych. Urzędy coraz częściej dbają o rozwój umiejętności cyfrowych pracowników – 51% szkoliło pracowników (44% w 2013 r.), a 27% deklarowało, że nowi pracownicy podlegają obowiązkowi szkoleniowemu w tym zakresie.

Ponadto znakomita większość (85%) urzędów ocenia pozytywnie rezultaty projektów informatycznych finansowanych z funduszy unijnych, a 72% jednostek administracji samorządowej i 51% rządowej planuje skorzystać ze środków europejskich w latach 2015-2020.

42% badanych urzędów korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), lecz tylko dla 7% podmiotów EZD jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw. Dokumentowanie przebiegu spraw w sposób tradycyjny, wyłącznie w postaci papierowej, obowiązuje w 1/3 urzędów, a w formie mieszanej – papierowej i elektronicznej - w 60% jednostek. 2/3 urzędów wykorzystuje systemy teleinformatyczne udostępnione na poziomie centralnym do wymiany lub pobierania danych.

Województwo śląskie wyróżnia się w zakresie udostępniania usług elektronicznych – świadczy je 76% jednostek na Śląsku (średnia krajowa to 48%).

Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/jak-cyfryzacja-wplywa-na-funkcjonowanie-administracji-publicznej-wyniki-badania

Patroni Honorowi

Społeczni Partnerzy Merytoryczni

Kontakt

Masz jakieś pytania ?

Fundacja IT Leader Club Polska
Biuro:
Concept Tower, ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

+48 506 955 942

biuro@akademiait.edu.pl

NIP: 527-266-68-79
KRS: 0000396492